OvernKlinikken er en spesialistpraksis i urologi, vi driver også litt generell kirurgi. Vi har avtale med Helse SørØst og er en del av det offentlige helsevesen. Det betyr at du må ha henvisning fra din fastlege for å få time her .

Vi ligger midt i Stasjonsgt. i Hokksund, vegg i vegg med NAV