OvernKlinikken er en spesialistpraksis i urologi, vi driver også litt generell kirurgi. Vi har avtale med Helse SørØst og er en del av det offentlige helsevesen. Det betyr at du må ha henvisning fra din fastlege for å få time her og at prisene er omtrent som på en sykehuspoliklinikk.

Vi ligger midt i Stasjonsgt. i Hokksund, vegg i vegg med NAV

AKTUELT NÅ:

P.G.A. PÅGÅENDE KORONAPANDEMI HAR VI ALLE STERKE BEGRENSNINGER I HVA VI BØR FORETA OSS FOR Å REDUSERE SPREDNING AV VIRUS I STØRST MULIG GRAD. DETTE SKAL VI FOR IGJEN Å REDUSERE ANTALL DØDSFALL SOM FØLGE AV KORONA.

Det er viktig å drive helsevesenet sånn at alle som trenger det får hjelp uten at vi unødvendig utsetter våre medmennesker for risiko. Hvis du har time her der kontrollen består i å sjekke blodprøver og snakke sammen, kan dette gjøre over telefon. Da ringer jeg deg på avtalt tid. Miksjonslister/andre tilstander kan også håndteres over tlf, evt med bilde.

Etter en telefonkonsultasjon vil du få tilsende en giro på egenandel, evt kan du betale med vipps.

Hvis du er henvist for noe som ikke haster, ber vi deg ringe å forskyve timen.

Det er viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene! Du skal ikke foreta deg ting som kan vente til seinere. Du skal ta av ringene dine, vaske hender m vann og såpe før du går ut og når du kommer hjem. Husk vann og SÅPE er mer effektivt mot virus enn antibac.

Du skal ikke være nærmere andre mennesker enn 2 meter, og du skal holde deg hjemme.

Du skal ikke hamstre, hverken mat eller medisiner. Dette er en dugnad der vi alle må bidra.

Takk for alt DU gjør for å begrense pandemien!